Drammens Museum

  • CMS (Expressionengine)
  • Design
  • Frontend-koding
  • Responsiv design
  • Sidestruktur og planlegging
  • Atle Lillehovde
  • Laura la Cour Andresen

Vi har hatt ansvaret for Drammens Museums online tilværelse i 2 år, og hjelper de stadig med nye formidlinger på nett. I tillegg til hovednettsidene, hvor museets samlinger, utstillinger og aktiviteter presenteres og oppdateres; så finnes det i tillegg en liten håndfull nettutstillinger. Disse brukes i undervisning og som ekstrainfo.

Se nettsidene
Nettutstilling for Drammens Museums Haver

Det siste medlemmet i nettfamilien til museet er en introduksjon til museets haver. Her er landemerker og kjennetegn fra Gulskogen Gård og Marienlyst dokumentert i tekst og bilder.

Skjermbilde av forsiden til drammens.museum.no

Forsiden oppdateres jevnlig med informasjon om utstillinger og aktiviteter.

Detalj drammens.museum.no

En veldig viktig del av museets oppgave er å formidle historie og kultur til barn og unge. De ansatte oppdaterer selv innholdet fortløpende, og skoler og barnehager kan til enhver tid finne relevant informasjon.

nettutstilling for Drammens Museum

Jubileumsutstillingen 2011 var den første utstillingen vi lagde en nettversjon av. Her finner du en overflod av bilder og artikler, kategorisert og tidsangitt.